Bảo trì máy móc sản xuất

Bảo trì máy móc sản xuất

Đối với những nhà máy lớn số lượng máy móc thiết bị nhiều, số lượng thiết bị máy móc bị hư theo thời gian là khá lớn, chi phí để sửa chữa và thay thế thiết bị trở nên rất lớn. Việc thay thế thiết bị hoặc sửa chữa cũng làm gián đoạn quá trình sản xuất, gây thêm các tổn thất do hệ thống tạm ngừng hoạt động.

Bảo dưỡng công nghiệp giảm thiểu chi phí khấu hao và ngăn ngừa hư hỏng máy móc thiết bị. Một trong những giải pháp đã áp dụng hiệu quả chính là áp dụng các chế độ bảo dưỡng công nghiệp. Thực tế việc áp dụng bảo dưỡng công nghiệp vào nhà máy đã mang lại lợi ích lớn, ngăn ngừa sự gián đoạn trong quá trình sản xuất.

Để giảm thiểu chi phí khấu hao các nhà máy thường áp dụng các chế độ bảo dưỡng công nghiệp. Thực tế cho thấy việc áp dụng các chế độ bảo dưỡng công nghiệp giảm được chi phí so với việc sắm các máy móc thiết bị kỹ thuật mới.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
- Khảo sát, đo lường, ghi nhận tình trạng hoạt động của các thiết bị chức năng trong nhà máy
- Lập kế hoạch, quản lý và thực hiện việc bảo dưỡng các thiết bị máy, dây chuyển sản xuất, dụng cụ...
- Chọn lựa thiết bị thay thế phù hợp cho việc thay thế các chi tiết máy.
- Khả năng thực hiện các thao tác kỹ thuật tháo, lắp, bảo dưỡng các thiết bị.

Sản phẩm-Dịch vụ khác