Tầm nhìn sứ mệnh

Sứ mệnh
Cung cấp các sản phẩm vật liệu xây dựng và dịch vụ với tiêu chí đem lại đồng thời các yếu tố: thân thiện với môi trường; hiệu quả sử dụng và sự thỏa mãn của khách hàng.
 
Tầm nhìn
ENVI được định hướng trở thành địa chỉ tin cậy hàng đầu của khách hàng trong nước và quốc tế về các sản phẩm vật liệu xây dựng công nghệ mới, thân thiện với môi trường, có công năng sử dụng tiết kiệm, bền vững với chi phí hợp lý đến tay khách hàng.