Cam kết về ATLĐ

- Duy trì không gian làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe cho mọi CBCN phù hợp với pháp luật và quy định hiện hành.

- Thúc đẩy thái độ tích cực đối với ATLĐ.

- Thiết lập các mục tiêu ATLĐ với mọi cấp quản lý, CBCN.

- Cam kết cung cấp đủ các nguồn lực để bảo vệ, hỗ trợ mục tiêu ATLĐ, hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ đội thi công tại hiện trường

- Luôn theo sát, chỉ đạo và yêu cầu mọi CBNV phải có trách nhiệm liên quan đến ATLĐ một cách nghiêm túc.

- Đảm bảo mọi CBCN có ý thức và sự ràng buộc cao trong việc nhận biết, ngăn ngừa tai nạn lao động từ xa.

- Đảm bảo phù hợp với mọi chương trình, thực hành về ATLĐ của Công ty.

- Cam kết cung cấp các khóa đào tạo chất lượng cho CBCN, nâng cao nhận thức trong việc tuân thủ các chính sách ATLĐ cũng như thúc đẩy văn hóa không ngừng cải thiện, cam kết với vấn đề ATLĐ.

- Thường xuyên xem xét, đánh giá sự an toàn, sức khỏe và các chương trình, quy trình và thực hành ATLĐ đảm bảo hiệu quả và luôn được cập nhật những kiến thức, tiến bộ mới.

- Đảm bảo luôn có sự báo cáo, thẩm tra tỉ mỉ, kịp thời mọi tai nạn, biến cố lao động bao gồm việc tìm ra nguyên nhân, và thực hiện các biện pháp phản ứng phù hợp.

Sản phẩm-Dịch vụ khác